MENU

Members

PI/ Professor Atsushi Hosoi
Visiting Professor
Securetary Mio Yoneda

Post doctor

PD

Graduate students

M2 Kaori Kometani, Hikari Saitoh,Yutaro Sugeno
M1 Tomoya Omori, Tatsuaki Saito, Ryuto Sano, Toshiki Matsuo

Undergraduate students

B4 Takumi Isogai, Moe Sakanobe, Imaru Sumi, Sae Takashiro, Kohei Nishi, Ryunosuke Ito, Kosuke Kawaguchi
B3

Alumni

 PD Kristine Munk Jespersen
 2016 Kohei Fujita
 2017 Yoshihiro Higashikata
 2018 Keisuke Oba, Shuhei Koshima, Rikuto Kobayashi, Takuro Suzuki, Taro Maeyama, Hayato Kosuda, Keita Noda
 2019 Kazuki Okamoto, Norihiro Kajii, Eichi Hamada, Issei Yanagisawa, Seiya Arimura, Ryosuke Inanishi, Yuki Doi
 2020 Hiroki Ota, Fumiya Kimura, Kei Saito, Hideyuki Takahashi, Kenichiro Nakakita, Tomohiro Horiuchi, Shunsuke Yoneda, Wada Keita, Wonjoon Ko, Moe Sugano
 2021 Ryo Aizawa, Kaku Ikemoto, Shinji Ito, Syotaro Kosuge, Kazuki Harada, Yuma Hosono, Mitsuhiro Matsunaga, Tsuyoshi Miyakoshi, Takumi Watanabe, Mintae Park
 2022 Yoshitaka Iwase, Ryoma Ono, Haruka Sasa, Yusuke Sato, Momoka Shima, Zhou Yilai, Shunju Shaun Miura, Takuto Kikuchi, Jeehwan Shin, Kazuki Yokota
 2023  Mitsuki Otsubo, Yuta Koga, Yuki Goto, Masafumi Tazuke, Shota Nakayama, Yuki Nishi, Yuta Mizuno, Fumiya Imai, Tomoto Kambayashi, Rikiya Tajiri
  • WASEDA University