MENU

Members

PI/ Professor Atsushi Hosoi
Associate Professor  

Post doctor

 Kristine Munk Jespersen

Graduate students

M2 Keisuke Oba, Shuhei Koshima, Rikuto Kobayashi, Takuro Suzuki, Taro Maeyama
M1 Kazuki Okamoto, Norihiro Kajii, Eichi Hamada, Issei Yanagisawa

Undergraduate students

B4 Hiroki Ota, Fumiya Kimura, Hayato Kosuda, Kei Saito, Hideyuki Takahashi, Kenichiro Nakakita, Keita Noda, Tomohiro Horiuchi, Shunsuke Yoneda, Wada Keita
B3 Seiya Arimura

Alumni

 2016: Kohei Fujita
 2017: Yoshihiro Higashikata
 
  • WASEDA University