MENU

Members

PI/ Professor Atsushi Hosoi
Associate Professor  

Post doctor

 Kristine Munk Jespersen

Graduate students

M2  
M1  Keisuke Oba, Shuhei Koshima, Rikuto Kobayashi, Takuro Suzuki, Taro Maeyama

Undergraduate students

B4  Kazuki Okamoto, Norihiro Kajii, Eichi Hamada, Yoshihiro Higashikata, Issei Yanagisawa
B3 Hiroki Ota, Fumiya Kimura, Kei Saito, Hideyuki Takahashi, Kenichiro Nakakita, Keita Noda, Tomohiro Horiuchi, Shunsuke Yoneda, Wada Keita

Alumni

 2016: Kohei Fujita
 
 
  • WASEDA University